+45 43 45 91 88 info@duotec.dk

DeltaSmart Røggasanalysator

NY RØGGASMÅLER: SÅ BLIVER DET IKKE NEMMERE! Dansk Menu, Touch screen Standard: O2, CO, Røggastemperatur, Brænderlufttemperatur, differenstryk, differenstemperatur Bluetooth forbindelse. App til Android / IPhone Kontakt os for kampagne-pris.

Håndholdte gasalarmer

Alle vores håndholdte gasalarmer fra BW Technologies er vandtætte, ATEX certificeret til brug i Zone 0. Det omfattende program dækker måleinstrumenter for en enkelt gas og op til fem forskellige gasser. Hertil kommer et omfattende tilbehørsprogram bl.a. teststation og certificeret testgas.

Håndholdt PIDmåler

Denne nyudviklede PID måler er specielt egnet til måling af opløsningsmidler (kulbrinter). Miljømålinger i stinkskabe, jordforurening samt måling af arbejdsmiljøet hvor opløsningsmidler anvendes.

Lossepladsgasmåler / Biogasmåler

OPTIMA7 Biogas er en håndholdt biogas analysator. CH4 og CO2 måles med IR detektorer. Der er yderligere mulighed for måling af flere toksiske gasser med elektrokemiske sensorer. Klik på foto for mere info.

Stationære gasalarmer

Duotec A/S leverer gasalarmer til stort set alle giftige gasser, eksplosionsfarlige gasser og ilt.

Kuliltemåler til Rygestopkampagner

MICRO+ er specielt udviklet til brug i forbindelse med rygestopkurser samt løbende målinger på lungeklinikker og apoteker. MICRO+ måler kulilten i udåndingsluften fra testpersonen. Kulilteindholdet er et udtryk for testpersonens rygestop periode.

Service

Service er i dag en altafgørende faktor for de fleste når der skal vælges teknisk udstyr.

Hos Duotec lægger vi stor vægt på professionel og kundevenlig service. Vores mange års erfaring sikrer kvaliteten af vores arbejde.

Vores teknikere er specialuddannet til at servicere og reparere gasalarmer og gasanalyseudstyr. Liggetiden på indsendte instrumenter holdes altid så kort som muligt. Normalt returnerer vi indsendt udstyr senest 1 uge efter modtagelsen.

Vi tilbyder service af udstyr i hele landet. Vores rullende værksted er udstyret til at foretage reperationer og service hos kunderne.

I 2009 blev Duotec, som et af de første firmaer i EU, autoriseret Master Servicecenter for BW Technologies by Honeywell. Det giver vores kunder store fordele idet Duotec er autoriseret til at tage beslutninger på BW Technologies by Honeywell vegne samt udføre reparation som normalt kun kan udføres hos producenten.

Master Service Center

DUOTEC A/S er:

Certificater + Manualer

Service

Service er i dag en altafgørende faktor for de fleste når der skal vælges teknisk udstyr.

Hos Duotec lægger vi stor vægt på professionel og kundevenlig service. Vores mange års erfaring sikrer kvaliteten af vores arbejde.

Vores teknikere er specialuddannet til at servicere og reparere gasalarmer og gasanalyseudstyr. Liggetiden på indsendte instrumenter holdes altid så kort som muligt. Normalt returnerer vi indsendt udstyr senest 1 uge efter modtagelsen.

Vi tilbyder service af udstyr i hele landet. Vores rullende værksted er udstyret til at foretage reperationer og service hos kunderne.

I 2009 blev Duotec, som et af de første firmaer i EU, autoriseret Master Servicecenter for BW Technologies by Honeywell. Det giver vores kunder store fordele idet Duotec er autoriseret til at tage beslutninger på BW Technologies by Honeywell vegne samt udføre reparation som normalt kun kan udføres hos producenten.

Master Service Center

DUOTEC A/S er:

Certificater + Manualer